www.st-service.se
   

www.st-service.se

Ledningar som har blivit skadade vid schaktarbeten medför stora kostnader för dagens samhälle.

Fungerande vatten- och avloppssystem är nödvändigt i vår vardag, liksom vi i dagens samhälle är starkt beroende av elförsörjning, telefon- och IT- kommunikation. Anvisning av var ledningar och kablar ligger är i regel kostnadsfria, så för att minska risken att råka ut för onödiga kostnader i samband med schakt, är det viktigt att ta reda på var eventuella ledningar i marken kan ligga.

www.st-service.se Begär utsättning av el- och telefonledningar av respektive företag

  • Finns gasledningar på området?
  • Finns fjärrvärmeledningar på området?
  • Informera grannar så att de är införstådda med eventuella hinder och olägenheter
  • Behöver ni söka bygglov?