www.st-service.se
   

www.st-service.se

Önskas direktkontakt går det att nå oss alla dagar på mobil:

Fjölnir Sverrisson
Mobilnummer: 0705 73 37 16

Kristjan Fjölnirsson
Mobilnummer: 0730 38 50 14


 Vid kontakt underlättar följande uppgifter:

  • Vad är det för tjänst som skall utföras?
  • Storleken på det arbete som skall utföras?
  • Skall arbetet utföras efter arkitektritning eller någon annan form av ritning?
  • Önskas förslag från Sverrissons Trädgårdsservice?
  • Lämna namn, adress och telefonnummer
  • God regel är att vara ute i god tid inför planering av kommande arbeten
  • Klicka här för att kontakt oss